Pakistanská Asociácia pre Rozvoj Vedy, uznávaná Pakistanská vedecká organizácia oznámila vyvinutie funkčného prototypu detektora schopného odhaliť neveriacich ľudí. Profesor Muhammad Al Muhammad, vedúci projektu ktorý s myšlienkou detektora prišiel pred 3 rokmi objasňuje, že prístroj deteguje špecifické rádiové vlny emitované temnými srdciami infidelov.

Keď naši výskumníci v roku 2012 objavili koreláciu medzi náboženstvom človeka a frekvenciou rádiových vĺn emitovaných jeho srdcom, bol to asi najväčší vedecký prielom v histórii ľudstva, ktorého dôsledky pre ľudstvo sú väčšie, než objavenie ohňa či kolesa. Je to prvý krát v histórii, keď sa nám podarilo prepojiť vedu a náboženstvo a umožní nám to lepšie porozumieť mysli stvoriteľa všetkého bytia.

Profesor Muhammad tvrdí, že zatiaľ sa nepodarilo získať dôkaz o tom, ktoré náboženstvo je to pravé, jedno je však isté, neveriaci vsadili na zlú kartu. Detektor má v prvom rade slúžiť ako pomôcka pre ktorúkoľvek náboženskú skupinu na odhalenie neveriacich medzi nimi. V súčasnosti dokáže odhaliť iba ľudí neveriacich v ľubovoľné božstvo. Teoreticky je možné, po oddelení frekvencií rôznych náboženstiev odhaliť konkrétne náboženstvo testovanej osoby, avšak výskum tak ďaleko zatiaľ nepokročil.

V súčasnej politicko-náboženskej sfére by to bolo konktraproduktívne a taký prístroj by len podporil násilie páchané medzi náboženskými skupinami. Kým nemáme potvrdené, ktoré náboženstvo je to pravé, nevidím v takom prístroji reálny prínos pre ľudstvo. V budúcnosti, až sa nám podarí potvrdiť pravosť konkrétneho náboženstva však bude taký prístroj nevyhnutný pre odhalenie a eliminovanie zla medzi nami.

Prof. Muhammad Al Muhammad
Prof. Muhammad Al Muhammad

Detektor má v súčasnosti úspešnosť 79%, avšak tá sa každým dňom zlepšuje. Dosiahnutie 100% úspešnosti detekcie sa očakáva v priebehu najbližších 5 rokov. Okrem toho tým pracuje aj na minimalizácii zariadenia, keď prototyp má rozmery 3×4 metre a váži 4,5 ton. Minimalizáciu však komplikuje, že ľudstvo zatiaľ nevyvinulo potrebné materiály a je otázne či ich niekedy vyvinieme.

Profesor sa netají presvedčením, že pozná a celý život nasleduje to pravé náboženstvo, avšak nenecháva svoje presvedčenie aby ovplyvnilo jeho prácu. Zaviazal sa preto uznávať iné náboženstvá až do chvíle, kým laboratórne testy jednoznačne nepreukážu, že jediným náboženstvom hodným nasledovania je Islam. Avšak ten deň je ešte ďaleko a výskumný tým ešte čaká množstvo práce.

(Zobrazezné: 417 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia