PETROHRAD. Ruská agentúra pre internetové štúdie plánuje rozšíriť svoje pole pôsobnosti aj do krajín V4, ako potvrdila pre redakciu  hovorkyňa agentúry Jekaterina Nazarova. Agentúra je v Rusku známa hlavne tým, že dohliada na kultúru a vyváženosť internetových diskusií, to je však len jedna z nepreberného množstva činností, na ktoré dohliada, zabezpečuje, či priamo vykonáva. Zároveň tak patrí medzi významných zamestnávateľov v petrohradskej oblasti a práca v agentúre je snom nejedného skúseného novinára.

Slovensko ma pre naše plány veľmi výhodnú polohu a počiatočné jednania s predstaviteľmi jednotlivých regiónov sú už za nami.

Na otázku, ktoré regióny prešli do užšieho výberu sme dostali veľmi opatrnú odpoveď, redakcia však má informácie, že zástupcovia inštitútu navštívili Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj za účelom hľadania vhodných priestorov. Zaujímali sa aj o to, aké percento populácie v danom kraji ovláda okrem Slovenčiny aj ruský a prípadne český, poľský, či maďarský jazyk. Práve Banskobystrický kraj vychádza vzhľadom na jazykovú vybavenosť a úroveň nezamestnanosti ako ideálny kandidát.

Okrem vytvorenia pracovných miest, agentúra plánuje krajinám V4 pomôcť aj v oblasti vzdelávania a založiť vysokú školu, ktorá by pre regionálne pobočky agentúry dodávala kvalifikovanú pracovnú silu.

Vysoká škola má niesť názov po významnom nemeckom publicistovi a odborníkovi na masmédia, Josephovi Goebbelsovi a má mať spočiatku jedinú fakultu a to žurnalistiku. O možnosť mať na svojom území takúto prestížnu inštitúciu, samozrejme zabojujú aj iné krajiny V4. Najmenší záujem prejavilo Poľsko, v Čechách tomuto projektu prisľúbil podporu sám prezident Miloš Zeman a u nášho južného suseda bolo dokonca zvolané mimoriadne zasadnutie parlamentu, maďarský premier Orbán načrtol aj možnosti štátnej podpory. Naša vláda ani parlament sa tejto možnej zahraničnej investícii zatiaľ nevenovala, Strana Smer – sociálna demokracia vyhlásila, že ak vyhrá voľby, tak tento projekt plne podporí. Rovnako sa vyjadrili aj predstavitelia strán SNS, Vzdor, KSS a ĽSNS. Podarilo som nám získať aj vyjadrenie Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja jednalo s predstaviteľmi ruskej agentúry, bližšie informácie však nemôžeme, vzhľadom na prebiehajúci výberový proces poskytnúť. Agentúre boli ponúknuté priestory múzea SNP, ktoré sa zástupcom agentúry veľmi páčili.

1280px-Pamatnik_SNP_BBRedakcii bol zaslaný aj predbežný projekt prestavby múzea. Priestory pamätníka by sa prebudovali na priestranné a presvetlené prednáškové sály, kancelárske priestory by sa rozdelili na učebne a kancelárie agentúry.

(Zobrazezné: 305 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia