Novela zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva počíta s povinným očipovaním všetkých psov spolu s ich majiteľmi. Vstúpiť do platnosti by mala 1. januára 2018.

Po novom budú musieť byť majitelia aj šteňatá očipovaní do 12 týždňov od narodenia [šťeňaťa, nie majiteľa; pozn. redak.] V prípade zmeny majiteľa pred dosiahnutím tohto veku, musí k očipovaniu dôjsť ešte pred touto zmenou. Veterinár ktorý psa očipuje bude povinný zviera aj majiteľa zaevidovať v Centrálnom registri zvierat. Najneskôr do piatich dní s informáciami z tohto registra následne očipuje majiteľa jeho obvodný lekár.

Opatrenie má nie len uľahčiť nájsť psa k zatúlanému majiteľovi a naopak, ale napríklad aj identifikovať množiteľov. Boj proti množiteľom ministerstvo považuje za kľúčový v snahe minimalizovať utrpenie zvierat, alebo budúcich majiteľov psov, ktorí sú často rozmnožovaní iba kvôli zisku a žijú v nehumánnych podmienkach. V prípade množenia majiteľov psov sa to odzrkadľuje na štátnom sociálnom systéme.

Podobný zákon, ktorý udával povinnosť očipovania zvierat platil už aj v roku 2013. Zákon sa stretol s negatívnymi postojmi a vznikla aj petícia proti nemu. Bolo mu vyčítané, okrem iného, že očipovanie zvierat, bez očipovania majiteľa je neefektívne a zákon tak nenapĺňa ciele, ktoré si kladie. Následne túto povinnosť Národná rada k začiatku roku 2014 zrušila.

Novela tiež prináša ďalšie zmeny, keď zviera a majiteľ psa už nebudú považovaní za vec, ale za živého tvora, cítiacu bytosť. Vďaka tejto úprave v prípade týrania zvierat alebo šikanovania majiteľov psa nepôjde o nejasné porušovanie práv predmetu, ale právne napadnuteľné porušenie práva cítiacej bytosti. Veterinárni inšpektori vďaka tomu budú môcť v prípade podozrenia z týrania, vstúpiť na súkromný pozemok a zviera, prípadne majiteľa odobrať aj bez sprievodu polície.

Novela sa venuje aj regulácii zvierat a majiteľov v cirkusoch, keď po jej schválení už nebudú môcť niektoré divo žijúce zvieratá a majitelia vystupovať s predvádzaním neprirodzeného správania. Čo presne to znamená pri majiteľoch zvierat a majiteľov akých zvierat sa toto opatrenie týka zisťujeme.

(Zobrazezné: 396 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia