Bratislava. Po nedávnom zákaze belgických hranolčekov prichádza Európska Únia s novou kontroverznou smernicou, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť priemernú inteligenciu v členských štátoch.

Na prvý pohľad by táto smernica mohla byť chápaná pozitívne, nakoľko zvýšená priemerná inteligencia zlepši vzdelanie, uplatnenie v pracovnej oblasti, ale aj platy občanov nielen Slovenskej republiky. Problém však nastáva pri pohľade na samotnú implementáciu tohto riešenia. Podla odborníkov z Mensa International, ktorá združuje ľudí s nadpriemernou mierou inteligencie, je iba jedno riešenie a to vyhostenie ľudí, ktorých miera IQ nedosahuje požadované hodnoty. Jedná sa o ľudí, ktorí svojim správaním ohrozujú ostatných, spôsobujú verejnú paniku, fyzické roztržky a rozširujú anarchiu.

„Na Slovensku je veľké množstvo hlúpo zmýšľajúcich jedincov, ktorí zapríčiňujú paniku šírením hoaxov (výmyslov, pozn. red.). Tieto hoaxy sa následne dostavajú ku skupinám ešte menej inteligentných jedincov a postupujú ďalej k ich rodinám, kamarátom a známym. To má za následok celoplošné ubúdanie priemerného IQ, alebo aj efekt nazvaný syndróm ohlúpovania (Stupification, pozn. red.)“ vyjadril sa Frederik Kováč, reprezentant dcérskej asociácie Mensa Slovensko. „Títo ľudia sú priamo napojení na hrozbu z vlny imigrácie, teroristických útokov a šírenia klamstiev o skutočnom pôvode Ježisa Krista, nakoľko sú to práve oni, ktorí pomáhajú teroristom zdieľaním poplašných správ a teda šírením teroru.“ dodal pán Kováč.

Tibor Eliot Rostas, predstaviteľ masy ľudí, ktorá musí opustiť územie EÚ kvôli nízkej úrovni IQ.

EÚ sa zatiaľ odmieta vyjadriť k danej situácii, ale vyzerá to tak, že najväčší zásah pocítia majitelia mesačníka Zem a Vek, webového portálu Hlavné Správy a rozhlasu Slobodný Vysielač, nakoľko ich hlavnou náplňou je šírenie hoaxov, nepodložených informácií, výmyslov, vedecky nemožných teórií a klamaní o pôvode Ježiša Krista.

Na vyjadrenie sme sa opýtali Roberta Sopka, šéfredaktora webového portálu Hlavné Správy. Pán Sopka povedal: „Verím, že situácia sa skľudní aj keď iba vplyvom dobre premyslenej stratégie, sa spoluobčania pravej Slovanskej krajiny schopia, uvedomia si nespokojnosť svoju s touto smernicou a zo svojich sedačiek povstanú, aby bojovali proti vyjadreniam Európskej Únie predstaviteľov a našich slovanských bratov uvidieť bude možné v tričkách zelených cestou zo Žiliny do Prievidze vo vlaku.“ Bohužiaľ sa našej redakcii nepodarilo kontaktovať kapitána A. Danka alebo bývalého prezidenta I. Gašparoviča kvôli prekladu a tak si nie sme presne istí, čo sa pán Sopka snažil povedať.

Vyzerá to, že dotknuté osoby budú mať 2 mesiace na to aby emigrovali do inej krajiny mimo Európskej Únie. Experti sa zhodujú, že vlna emigrácie bude smerovať na východ k Ruským hraniciam, kde sa všetci otočia potom ako si uvedomia, že bludy ktoré šírili boli len vymyslená propaganda zameraná na klamlivé zlepšenie postavenia Ruska voči svetu. Následne sa vlna presunie cez južnú Európu do Grécka, kde ostanú niekoľko rokov v táboroch, vďaka zlepšujúcej sa ochrane hraníc afrických krajín, ktoré úspešne bojujú s imigráciou, aj keď majú problémy s adresovaním emigrácie.

(Zobrazezné: 602 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia