BRATISLAVA. Dnešné dni hlavným mestom Slovenska prechádza civilný konvoj NATO. Konvoj je tvorený prevažne farmárskymi traktormi, ktoré sú plne zásobené mrkvou. Ich cieľom sú Rakúske hranice, kde mieria za účelom zbúrania Slovensko-Rakúskych hraníc. Jedná sa o prvý civilný NATO konvoj prechádzajúci Slovenskou republikou v tomto roku. Doposiaľ sme mali možnosť vidieť iba vojenské konvoje, ktoré však znamenali oveľa menšiu hrozbu pre zachovania aktuálneho fungovania nášho štátu.

Konvoj traktorov
Ilustračný obrázok traktorov v neznámom meste

Začiatok putovania traktorov bol podľa zistených informácií na východnom Slovensku. Od oficiálneho vyhlásenia bývalého premiéra Roberta Fica, v ktorom potvrdil, že východne Slovensko nie je, sa situácia v dotknutej oblasti skomplikovala. Nikto si dôkladne nevšímal vypätú situáciu v okolí bývalých Košíc a preto informácie o konvoji mnohých prekvapili, nakoľko netušili ako sa tam šoféri konvoja dostali alebo ako dlho tam boli.

Zánik veľkej časti Slovenska ohlásil súčasný poslanec Fico zbĺklo a bez dôkladného zváženia budúcich následkov, čo spôsobilo, že jednotlivé úrady nestihli reagovať a pôdu na dotknutých oblastiach úspešne prerozdeliť osobám, ktoré by boli schopné na východnom Slovensku vybudovať tzv. „druhé hlavné mesto Slovenska“. Práve z tohto dôvodu vznikol chaos a do dnešného dňa si pozemky ako aj ornú pôdu pokrytú asfaltom nárokuje niekoľko odlišných osôb.

Nakoľko to vyzeralo ako príliš veľa práce, naša redakcia prestala dôkladne monitorovať situáciu na všetkých územiach západne od Bratislavy. Zo zozbieraných informácií však môžeme vydedukovať, že nedostatok spravodlivosti, dodržiavania pravidiel a férového správania malo za následok sformovanie Fanatickej Aliancie Recesistických, Manipulovaných a Anarchistických Radikálov (skrátene FARMAR, pozn. red.). Skupina tzv. farmárov (členovia skupiny FARMAR, pozn. red.) vznikla pod rúškom tajomstva. Svoje územia rapídne iba v priebehu pár týždňov skupina vyhlásila za zvrchovanú republiku a pridala sa k NATO.

Mapa vychodu SK
Ilustračná mapa východu Slovenska s podrobným popisom vývoja situácie (zdroj: Zomri)

S plnou podporou Severoatlantickej Aliancie sa farmárom podarilo zozbierať dostatok ťažkej mechaniky aby vytvorili konvoj. Nakoľko je západné Slovensko na území ich republiky, rozhodli sa konať a západné Slovensko pripojiť k Rakúsku. Tento úmysel vyhlásili iba pred niekoľkými dňami, keď na seba po prvý krát masovo verejne upozornili.

Nie je známe ako na túto hrozbu suverenity a samostatnosti Slovenskej republiky bude reagovať naša vláda. Do dnešného dňa sa k celému incidentu a možnosti vojny s východom rázne vyjadril iba jeden s poslancov národnej rady. „Nemyslím si, že by sme sa mali čoho báť, nakoľko sa konvoj vydal smerom západným a my sme v Bratislave, kde oni rozdávajú mrkvu aby naplnili svoje úmysly, nevieme o ktorých nič.“ Vyhlásil predseda vlády Kapitán Andrej Danko po včerajších protestoch v Bratislave.

Budúcnosť Slovenskej republiky je zatiaľ nezodpovedaná a možnosť vojnového stavu pretrváva naďalej. Naša redakcia vás bude informovať o vývoji situácie, ktorú budeme sledovať striedmo, pretože to vyzerá byť ako veľa práce.

(Zobrazezné: 420 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia