BRATISLAVA. Kotlebova Ľudová Strana Naše Slovensko sa po neúspešnom zákone o interrupciách rozhodla zamerať svoju snahu na menšiny. V utorňajšie popoludnie zvolali tlačovú besedu, kde prestavili ich novonavrhovaný zákon. V prvej fáze sa konkrétne sústredí na rómskych občanov Slovenskej republiky.

„Slovensko už desaťročia čelí rómskej otázke. Prišiel čas konečne zakročiť a využiť všetky prostriedky na likvidáciu nezamestnanosti a nízkej vzdelanosti tejto skupine ľudí,“ prehlásil Marián Kotleba na utorkovej tlačovke. „Nemôžme ďalej ignorovať vykrádačov slovenských sociálnych zdrojov a asociálov, ktorí sa nedokážu prispôsobiť našej kultúre. Poctivé slovenské rodiny si zaslúžia lepší život.“

Podľa informácií z tlačovej besedy by nový zákon mal adresovať najdôležitejšie problémy s rómskou menšinou na Slovensku a dosiahnuť zníženie nezamestnanosti a výrazné navýšenie vzdelanosti členov tejto etnickej skupiny.

Rómske deti
Rómske deti

„V aktuálnej dobe je na Slovensku výrazne nízka úroveň vzdelania rómskych detí. To znamená, že sa nevedia začleniť do spoločnosti a po dovŕšení dospelosti parazitujú na sociálnych dávkach našej republiky. Aby sme tomuto zabránili, navrhujeme uviesť povinné kvóty na počet rómskych detí na školách,“ vysvetľuje predseda strany ĽSNS.

Na otázku nezlúčiteľnosti kultúr rómskej menšiny a bielych občanov Slovenskej republiky Marián Kotleba reagoval výrazne a priamo: „Áno, je očividné, že tieto dve kultúry majú mnoho rozdielov. Preto sme sa rozhodli vytvoriť zlúčené triedy na všetkých základných a stredných školách. Všetky triedy a ročníky budú musieť obsahovať presne určený pomer rómskych detí a detí zo slušných rodín. Takýmto spôsobom sa oni priučia našej kultúre a my zas začneme tolerovať tú ich.“

Na uľahčenie pochopenia tohto návrhu, uviedol Marián Kotleba príklad: „Predstavte si to takto. Na základnej škole máte v štvrtom ročníku 60 mladých žiakov, pritom 20 z nich sú Rómovia. Podľa nášho návrhu by každá trieda v tomto ročníku musela obsahovať rovnaký počet Rómov. Pri dvoch triedach by to znamenalo 10 Rómov a 20 bielych detí v každej z oboch tried. Nebolo by teda možné rómsku menšinu segregovať od zbytku Slovenska.“

Aj keď poslanci ĽSNS nemajú v pláne predložiť všetky navrhované riešenia v prvom kole, prezradili aj plány o budúcej možnosti zavedenia povinných kvót na zamestnanie rómskych učiteľov, ktorí by učili biele deti. „Takéto opatrenie by umožnilo problematickej menšine rozšíriť svoju bohatú kultúru aj na ostatných občanov Slovenskej Republiky,“ dodal Milan Mazurek, ktorý väčšinu tlačovku pritakával slovám predsedu ĽSNS.

Poslanci Ľudovej Strany Naše Slovensko dúfajú, že vzrast vo vzdelanosti bude dlhodobo pozitívne pôsobiť na zamestnanosť a práce schopnosť menšiny. Veria, že pripravovaný návrh zákona je presne to po čom ich voličská základňa túži – a to vyriešenie odlišnosti medzi jednotlivými komunitami slovenských občanov.

Návrh zákona o otázke menšín strana ĽSNS ešte prejdená s odborníkmi a následne ho predloží v septembri. Aj napriek otázkam, sa k ďalším krokom ohľadom návrhu zákona o interrupciách nikto s prítomných členov ĽSNS nevyjadril.

(Zobrazezné: 202 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia