LONDÝN. Nová štúdia Londýnskeho Inštitútu Medicínskej Vedy odhalila negatívny vplyv kondómov na plodnosť, ktorá je v západných štátoch na zostupe. Autori štúdie po dobu 2 rokov sledovali páry a porovnávali viaceré faktory a ich vplyv na plodnosť. Do štúdie bolo zapojených 69 párov, ktoré boli po celú dobu trvania sexuálne aktívne, s priemerom 4 kopulácií týždenne.

Výsledky prekvapili samotných autorov štúdie, ako aj účastníkov. Najväčší vplyv na plodnosť mala samozrejme sexuálna orientácia, keď z 13 párov rovnakého pohlavia (4 gay páry a 9 lesbických párov) nedošlo ani v jednom prípade k oplodneniu. Druhý najväčší vplyv však malo používanie kondómov, keď iba u jedného páru došlo k počatiu, avšak ako samotná dvojica priznáva, mohlo k tomu dôjsť v deň ich výročia, keď zabudli kúpiť kondómy a tak kopulovali bez ochrany.

Spomedzi párov, ktoré kondómy počas celej dĺžky trvania experimentu nepoužívali – takých párov bolo 20 – až 8 párov počalo dieťa, z toho dva páry v tomto období úspešne počali dokonca 2 deti. 9 detí u 20 párov znamená úspešnosť počatia v dvojročnom období až 50%. Z údajov vyplýva, že používanie kondómov má veľmi negatívny vplyv na pravdepodobnosť počatia.

Doktorka Amanda Fisher, spoluautorka výskumu uviedla: „Výsledky výskumu nás prekvapili, avšak naučili nás viac o biológii človeka. Tento výskum pomôže pochopiť nízku pôrodnosť v západných krajinách, ktoré pomaly vymierajú a môže pomôcť tento trend odvrátiť. Vezmite si napríklad kondómy, všetkých nás prekvapilo, ako negatívne vplývajú na plodnosť. Avšak uvedomte si, že v každom obchode, pri každej pokladni sa kondómy dajú kúpiť lacnejšie než žuvačky. Deti v škole sa učia o dôležitosti používania kondómov. Žijeme v spoločnosti, kde keď mladík v bare spozná slečnu, zájdu k nemu alebo k nej domov, prvá otázka ktorú mladík dostane je vždy, či má kondóm. Teraz, keď sa ukázalo aký vplyv majú kondómy na počatie, oveľa viac chápeme prečo je miera plodnosti v západných krajinách taká nízka, prečo obyvateľstvo pomaly vymiera. A s týmito informáciami môžeme ako spoločnosť pracovať na náprave.“

Ako sa k týmto novým informáciám postavia kompetentné úrady je otázne, ale môžeme očakávať snahy o ilegalizovanie kondómov, ktoré do výraznej miery prispievajú k znižovaniu populácie.

Ďalšie zaujímavé výsledky štúdie

Počas doby experimentu jeden heterosexuálny pár praktikoval iba análny a orálny sex a nedošlo u nich k počatiu. Keďže išlo len o jeden prípad, je potrebný ďalší výskum zameraný na vplyv rôznych sexuálnych praktík na počatie.

Taktiež všetky páry, ktoré počali dieťa, nedokázali znova počať v horizonte približne jedného roka od prvého počatia. Pre malú vzorku je v tomto prípade potrebný taktiež ďalší výskum, ale podľa všetkého samotné počatie dieťaťa má vplyv, na pravdepodobnosť ďalšieho počatia. Výskumníci už začali nový experiment, ktorý má ukázať či, a prípadne ako dlho od počatia nie je možné znova počať. Predbežne to vyzerá, že medzi dvoma počatiami u jednej ženy musí ubehnúť približne 8 až 11 mesiacov, ale na presné výsledky si musíme počkať do skončenia experimentu.

(Zobrazezné: 219 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia