BRATISLAVA. Tím historikov z Inštitútu Slovanského Kultúrneho Dedičstva (ISKD) skúmajúcich ľudskú evolúciu z pohľadu kresťanskej viery vo svojom najnovšom zistení opisujú ďalší krok v evolúcií ľudskej rasy.

Ilustračná foto Človeka Vzpriameného z Afriky
Ilustračná foto Človeka Vzpriameného z Afriky

Približne 1.8 milióna rokov (3260 rokov v kalendári Kreacionizmu) v minulosti sa predchodcovia ľudskej rasy označovali ako Ľudia Vzpriamení (Homo Erectus, pozn. red.). Naši predchodcovia na tejto evolučnej úrovni vedeli vyrábať a používať primitívne nástroje, využívať oheň na zahriatie a budovali spoločnosť kvôli prežitiu.

V tých dobách sa spoločnosť rozdeľovala na tzv. lovcov a zberačov (hunter-gatherer society, pozn. red.), nakoľko to boli dva spôsoby ako si zaobstarať stravu na prežitie. Tieto dve funkcie boli neskôr nahradené farmárčením a pastierstvom. Kmene, ktoré sa neadaptovali na tento nový spôsob obživy časom zahynuli, alebo boli ovládnuté tými, ktorí uspeli v tomto pokroku.

Jeden z ďalších článkov v ľudskej histórie je Moderný Človek (Homo Sapiens, pozn. red.). Tento druh človeka, pod ktorý sme podľa vedcov do dnešného dňa všetci spadali, sa od predchádzajúcich odlišoval tým, že bol schopný jazyka, umenia a náboženstva. Tieto tri prvky sú považované za tri základné piliere našej evolučnej vyspelosti.

Historici z Inštitútu Slovanského Kultúrneho Dedičstva však publikovali článok podľa ktorého sa na svete už nachádza nový druh človeka, ktorý je vyspelejší ako Človek Moderný. Nazvali ho Človek Slovanský (Homo Slovakus, pozn. red.) podľa lokality, z ktorej pochádza. Jedná sa o prevratné zistenie, ktoré môže mať obrovský vplyv na chápanie ľudskej rasy.

Slovanské ženy sú prirodzene krajšie.
Slovanské ženy sú prirodzene krajšie.

Jeden z hlavných rozdielov je vo výzore – Človek Slovanský, skrátene Slovan, má prevažne bielu farbu pokožky, pričom predchádzajúci evolučný stupeň, Moderný Človek, môže mať pokožku aj tmavej farby. Taktiež je preukázané, že slovanské ženy sú prirodzene krajšie, zatiaľ čo slovanský muži sú od prírody silnejší, odvážnejší a charizmatickejší.

Ďalší z rozdielov je zvýšená inteligencia. Človek Slovanský disponuje nadpriemernou inteligenciou oproti zaostalejšej ľudskej rase. Táto inteligencia má na svedomí aj dôkladnejšie chápanie faktov, súvislostí a skrytej pravdy. Slovania sú schopní rozlíšiť nepravdivý výrok v priebehu stotiny sekundy, pomáha im v tom napríklad schopnosť chápania hierarchie a nadradeného postavenia určitých národností. To je presne dôvod, prečo Slovania viac dôverujú iným Slovanom a neveria zastaralým rasám, ku ktorej patrí napríklad väčšina Američanov.

Ďalším pozitívnym vedľajším efektom vyspelej inteligencie je schopnosť správnejších morálnych rozhodnutí v ťažkých situáciách. Slovania sú schopní chápať, ktorá skupina ľudí môže spôsobiť veľké škody na ich kultúre viac ako Moderný Človek. Príkladom je ich odpor voči iným etnickým skupinám, národnostiam ale aj náboženstvám. Zatiaľ čo Moderný Človek vyvoláva a obraňuje migráciu, Slovania sú si vedomí nepriaznivých účinkov migrácie a preto ju odsudzujú.

Slovanský muž z Bulharska – slovanský muži sú od prírody silnejší, odvážnejší a charizmatickejší.
Slovanský muž z Bulharska – slovanský muži sú od prírody silnejší, odvážnejší a charizmatickejší.

Posledným významným pokrokom je detailnejšie chápanie boha a viery. Zatiaľ čo predchádzajúci stupeň ľudskej evolúcie veril v rôznych bohov a v odlišné náboženstvá, Slovania vedia, že je iba jedno správne náboženstvo – to ich. To isté sa samozrejme dá povedať o národnosti, farbe pleti, sexuálnej orientácií, rodovej identite a argumentácii v diskusiách.

Je veľa čo ešte o Človeku Slovanskom nevieme, preto sa naďalej skúma a porovnáva na rebríčku evolúcie s ostatnými stupňami. Čo je však už dnes jasné je fakt, že je tento nový druh vyspelejší, omnoho rozumnejší ako druhy predchádzajúce a taktiež je rozšírení prevažne v strednej Európe a Rusku, odkiaľ väčšina Slovanom pochádza.

Svetovo známy exemplár Slovanského chlapa je Vladimír Vladimirovič Putin, ktorého nadpriemerná inteligencia najprv dostala do rád najťažšieho zamestnania – tajnej služby, a neskôr ho vyšvihla až na pozíciu vodcu Ruskej Federácie. Svojimi neuveriteľnými počinmi s cieľom zjednotenia a záchrany sveta, prekvapuje menej inteligentných jedincov ako aj vodcov iných krajín, ktorí Putinovu snahu považujú za prejav agresie.

Vladimir Putin, vodca Slovanov
Vladimir Putin, vodca Slovanov

Poznámka: V čase publikácie článku boli zverejnené výsledky nezávisle prebiehajúceho výskumu o Slovanskom národe, ktorý dospel k rovnakým výsledkom.

(Zobrazezné: 447 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia