BRATISLAVA. Blížiace sa prezidentské voľby môžu byť sprevádzané masívnym volebným podvodom. Overenú informáciu nám poskytol zdroj z prostredia volebnej komisie, ktorý zostane z obáv o život anonymný.

Podľa informácií, ktoré má redakcia k dispozícii má dôjsť k falšovaniu volebných výsledkov a to spôsobom úpravy vhodených hlasovacích lístkov v prospech nemenovanej kandidátky. Konkrétne má byť veľká časť hlasov pre protikandidátov pred samotným spočítaním upravená modernými prostriedkami, ktorými je možné odstrániť z papiera značku zanechanú modrým perom a následne ju dokresliť pri inom kandidátovi. Za týmto plánovaným podvodom stoja mocenské skupiny a veľké korporácie, ktoré taktiež nemôžeme v tejto chvíli menovať (redakcia má mená niektorých zapojených skupín a osôb).

Podľa nášho utajeného zdroja budú deň pred voľbami do všetkých volebných obvodov, kde majú tieto záujmové skupiny dosadených svojich ľudí, odoslané presné inštrukcie ako postupovať pri manipulácii s volebnými lístkami. Podľa našich informácií sa jedná o značnú väčšinu obvodov.

Sobotňajšie voľby sa tak stávajú bojom o demokraciu. Nenechajme si ju ukradnúť! Proti tomuto volebnému podvodu sa dá účinne brániť! Najistejšia možnosť je, nevhodiť volebný lístok po hlasovaní do urny, aby sa zabránilo manipulácii s ním, ale si ho vziať domov a starostlivo uchovať. Následne bude možné po voľbách napadnúť volebné výsledky na ústavnom súde a pokiaľ dostatok voličov predloží svoje volebné lístky pre pronárodného kandidáta, ktorý v oficiálnych výsledkoch bude mať oveľa menšie čísla, bude to dostatočný dôkaz, že bolo s výsledkami manipulované a spochybní sa víťaz.

Ďalšia možnosť ako zamedziť manipulácii je, nekrúžkovať modrým perom, ktoré poskytuje volebná komisia, ale priniesť si vlastnú červenú fixku a kandidáta zakrúžkovať s ňou. Momentálne totiž technológia neumožňuje hodnoverne odstrániť z papiera farebné fixky a tak nebude môcť byť s hlasovacím lístkom manipulované.

Naša redakcia si nechala vypracovať prieskum preferencií kandidátov, ktorého výsledky však kvôli platnosti volebného moratória nemôžeme zverejniť. Je z nich však jasné, že favoritom týchto volieb je pronárodný kandidát, nie bábka mocenských skupín. Ak sa občanom podarí odvrátiť túto hrozbu volebnej manipulácie, Slovensko bude mať toho správneho prezidenta s veľkým P.

(Zobrazezné: 9 290 krát, z toho dnes: 1)

Diskusia